• Διεθνείς οδικές μεταφορές κοινού & ψυχρού φορτίου

• Πλήρη και Groupage φορτία

• Ιδιόκτητα Φορτηγά ψυγεία συντήρησης & κατάψυξης

 • Κάθε εβδομάδα αναχωρήσεις  από και προς Ευρώπη

 • Εξειδικευμένο προσωπικό στην διάθεσή σας

 • Η εταιρία μας εφαρμόζει σύστημα ISO 9001:2000

- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Smartrans 2014


- ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Smartrans 2014
- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Smartrans 2014- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Smartrans 2016


- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Smartrans 2016
- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Smartrans 2016